Šventame Rašte rasime tik septynis Marijos ištartus žodžius, bet pilnus pranašiškos išminties ir galios. Kiekvienas tų žodžių yra pripildytas meilės ir prašosi būti apmąstytas, priimtas ir saugojamas kaip lobis.
Šiose rekolekcijose bandysime atskleisti šį lobyną, kad rastumėme ir pasiimtumėme iš ten mums skirtą išmintį.
Gilinantis į šiuos žodžius, išryškės gairės ir kryptis, reikalingos pažvelgti į savo gyvenimą Dievo Šviesoje.
Rekolekcijų eiga: 7 etapų mokymas, bendruomeninė ir asmeninė malda, šv. Mišios, Adoracija,Rožinis, išpažintis, šlovinimas.
Veda Gintautė Kazlauskienė.
Rekolekcijose pasitarnaus kunigai J.Ačas., V.Daugėla, Marijos Tarnaičių kongregacijos sesė Kristina
Turėt šv. Raštą, Rožinį, patalynės užvalkalus.

Smulkesnė informacija ir registracija tel.: 861603489