LSA projektas: naujumas ir rezultatai vaiko gerovės sistemoje

LSA projektas: naujumas ir rezultatai vaiko gerovės sistemoje, nuotrauka-1

„Esu įsitikinusi, kad tai vienas geriausių projektų, kuriuose teko dalyvauti per mano ganėtinai nemažą – daugiau kaip 20 metų – darbinę praktiką šioje srityje. Jau nekalbu apie projekto metu gautas žinias, sutiktus žmones, pamatytus dalykus“, – sako Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, apibūdindama Lietuvos savivaldybių asociacijos baigiamą įgyvendinti projektą „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“, kurį iš dalies finansuoja Norvegijos finansiniai mechanizmai.

„Ankstyvoji intervencija – tai veiksmingos. pagalbos suteikimas vaikui ir jo šeimai ankstyvoje problemos pasireiškimo stadijoje. Džiaugiuosi, kad vaiko gerovės specialistai turėjo galimybę susipažinti su Norvegijos ir Estijos šios srities gerąja patirtimi, įgyti naujų žinių, kas būtina pertvarkant ir tobulinant mūsų šalies vaiko gerovės sistemą“, – teigia Lietuvos savivaldybių baigiamo įgyvendinti projekto, vadovė Audronė Vareikytė.

Kaip pabrėžia projekto vadovė, šio projekto tikslas – pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, vaiko gerovės srityje diegti inovatyvius darbo metodus. Įgyvendinant projektą parengtas Ankstyvosios intervencijos modelis ir jo praktinio įgyvendinimo savivaldybėse schemos, apmokyta 10 Lietuvos ekspertų-instruktorių, surengti mokymai 466 vaiko gerovės srities specialistams, dirbantiems įvairiose žinybose. sukurta Ankstyvosios intervencijos modelio įgyvendinimo stebėsenos metodika, organizuoti savivaldybių specialistų ir NVO atstovų vizitai į Norvegiją, Estiją, kur surengti pasidalijimo gerąja patirtimi seminarai, išvystytas bendradarbiavimo tarp Norvegijos Karalystės, Estijos ir Lietuvos vaiko gerovės srities specialistų tinklas.

„Viena svarbiausių baigiamo įgyvendinti projekto verčių – socialinėje politikoje nubrėžta nauja darbo kryptis – ankstyvoji intervencija, kai vertinama rizika vaiko gerovei, o ją identifikavus, bendradarbiaujant įvairių žinybų specialistams, vaikui ir šeimai suteikiama pagalba problemos ankstyvojoje stadijoje, – projekto naudą apžvelgia A. Vareikytė. – Kitas labai reikšmingas dalykas – išryškintas svarbus socialinės veiklos metodas – socialinis darbas dirbamas ne žmonėms, o su žmonėmis.“

Vadovės teigimu, įgyvendinant projektą surengti vizitai ir mokymai turi įtakos formuojant naują specialistų požiūrį į pagalbą vaikui ir šeimai – nuo įprasto šeimos sąlygų vertinimo pereinama prie rizikų ir sisteminio šeimos socialinės psichologinės situacijos analizavimo. Į pagalbos vaikui procesą aktyviai įtraukiama šeima. Specialistai profesinę veiklą vis labiau nukreipia į šeimos stipriųjų pusių išsiaiškinimą ir jų panaudojimą reikalingiems pokyčiams. Susiformavo nuostata, kad svarbu ne tik procesas, bet ir veiklos rezultatas. Išryškėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba ir būtinumas.

„Nepaprastai džiaugiuosi galutiniu rezultatu, t. y. parengta metodika. Būtina ją įgyvendinti valstybės mastu tik dėl to, kad pagaliau vieningai suvoktume tą problemą, apie kurią kalbama be atvangos. Tam, kad pagaliau imtumėmės realių ir suderintų veiksmų vaiko gerovei užtikrinti. Ir tam, kad pagaliau socialiniai darbuotojai ramiai galėtų dirbti savo darbą, be klaidžiojimo tarp visų institucijų, be aiškinimosi, kokioje krizėje yra viena ar kita šeima ir joje augantis vaikas, be nuolatinės baimės, kad kažko nenumatė, kažko neatliko, kažkur nenuėjo ir t. t. Jei valstybės institucijos neįvertins šio projekto rezultato, tada reikia pripažinti, kad mes tikrai neturime ateities. Nes iki šiol šioje srityje nieko, kas tikrai būtų nukreipta į vaiko gerovės užtikrinimą ir Eifelio bokšto aukščio problemų sprendimą, taip ir nevyksta. Dabar visi visose institucijoje žino ir moko, kaip reikia dirbti. Tačiau realiai iš to jokios naudos . Parengta metodika ir yra tas žiburys į tą aukštą kalną. Tos šviesos labiausiai ir laukiame mes savivaldybėse. Labai tikiu, kad tikrai bus įvertintas atliktas darbas ir valstybė ras sveiko proto skirti lėšų automatizuoti parengtą metodiką, apmokėti darbuotojus ir įsijungti į tikrai prasmingą darbą“, – mintimis apie projektą dalijasi L. Bukauskienė.

Telšių rajono savivaldybė yra viena iš penkių pilotinių savivaldybių, kuriose bus išbandytas įgyvendinant projektą sukurtas Ankstyvosios intervencijos modelis.

Genovaitė Paulikaitė

kitos naujienos.

LSAprojektas:naujumasirrezultataivaikogerovėssistemoje
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,842