Mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas: švietimas – prioritetinė sritis

Švietimas – valstybės remiama prioritetinė visuomenės raidos sritis. Visuomenės modernumas priklauso ir nuo to, kaip švietimo sistema geba prisitaikyti prie asmens poreikių ir galimybių.

Telšių rajone veikia 40 švietimo įstaigų. Apie jose atliktus darbus ir kitas aktualijas kalbame su švietimo sritį kuruojančiu Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Kęstučiu Gusarovu.

Mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas: švietimas – prioritetinė sritis, nuotrauka-1

Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

Remontuojamos švietimo įstaigos

„Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais remontuoja švietimo įstaigas: stogo dangas, langus, laiptus, koridorius bei atlieka kitus būtinus darbus. Nuo šių metų pradžios įvairių darbų buvo atlikta dalyje mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų“, – informuoja Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

Žemaitės gimnazijoje remontuota sporto salė, scena, balkonas: išdažytos sienos, lubos, sutvarkyta grindų danga, apšvietimas.

Vincento Borisevičiaus gimnazijoje dalinai tvarkyta elektros instaliacija, pakeisti keli išdaužti langai.

Lopšelyje darželyje „Saulutė“ šiemet įrengta nauja ikimokyklinė grupė, sutvarkytas vandentiekis, grindys, sienos, lubos, santechnika, „Berželyje“ atliktas jungiančiojo korpuso stogo remontas, „Eglutėje“ pakeisti langai ir durys, įrengta skydinė pertvara. „Žemaituke“ remonto darbai atlikti darželio grupėje bei laiptinėje, teritorija apjuosta tvora, kitais metais planuojamos įrengti dar dvi naujas, modernias grupes.

„Atžalyno“ progimnazijoje šiemet suremontuota aktų salė, Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokyklai skirta lėšų krepšinio lentų pakeitimui ir sanitarinių mazgų sutvarkymui. „Kranto“ progimnazijoje įrengti lauko laiptai ir atlikti kiti darbai. „Ateities“ progimnazijoje šiemet pakeista stogo danga, švieslangiai, langai, pagrindiniai lauko laiptai, išorinės durys.

„Lėšas nukreipiame ne tik į miesto, bet ir kaimo vietovėse esančias mokyklas. Kapitalinis vidaus remontas baigiamas Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje: tvarkomas vandentiekis, buitinės nuotekos, elektros instaliacija, apšvietimas, šildymo sistema, sienos, lubos, keičiamos, pastato durys, taip pat atliekami kiti darbai. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje sutvarkytos antro ir trečio aukštų koridorių grindys, sporto salė, įrengtos persirengimo patalpos. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje suremontuoti penki kabinetai, lietaus nuotekų sistema, sutvarkytas apšvietimas, atnaujinta sporto salė, persirengimo patalpos“, – teigia Kęstutis Gusarovas.

Ne mažiau darbų bus vykdoma ir ateinančiais metais, nes dalis rajono švietimo įstaigų vis dar laukia remonto.

Mažinamos eilės darželiuose

Telšių rajono savivaldybė, atsižvelgdama į ikimokyklinio ugdymo vietų poreikį ir tėvų prašymus, kiekvienais metais skiria lėšų naujų ikimokyklinių grupių plėtrai.

„Kuriame kuo geresnes sąlygas auginti vaikus Telšių rajone – kiekvienam šeimai turi būti suteikta galimybė vesti vaikus į ikimokyklinę grupę. Vien šiemet Telšių rajone įsteigėme net šešias naujas grupes: „Žemaituke“, „Saulutėje“ bei Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokykloje. Nuo rugsėjo pirmosios atidarėme tris naujas grupes ankstyvojo amžiaus vaikams (2015 metais gimusiems vaikams buvo didžiausias poreikis). Nuo mokslo metų pradžios rajone taip pat atidarytos 3 naujai įrengtos priešmokyklinės grupės: dvi – Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje ir viena – Buožėnų mokykloje-darželyje. Dėl naujai įsteigiamų grupių telšiškiams tėveliams nebereikia laukti metų metus eilėse, kad jų vaikai gautų vietą darželyje“, – informuoja Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

Priešmokyklinis ugdymas

Ankstyvasis ugdymas įtakoja vaiko tolimesnį mokymąsi, elgesį ir savijautą, santykius su bendraamžiais. Remiantis mokinių pasiekimų tyrimais, priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams geriau sekasi mokytis mokykloje.

Telšių rajone privalomas priešmokyklinis ugdymas įvestas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Jis trunka vienerius metus iki mokyklos ir yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina šešeri metai.

„Į mokykląruošiamam vaikuisvarbu ugdyti socialinę kompetenciją: laikytis tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių, gerbti aplinkinius, tinkamai bendrauti su kitais, išreikšti savo mintis ir kt.Šiuo metu Telšių rajone priešmokyklinio ugdymo programa vykdoma trisdešimtyje priešmokyklinių grupių. Jos veikia lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose, pradinėse, pagrindinėse mokyklose ir net gimnazijose. Kuo anksčiau vaikui bus suteiktos bendrosios kompetencijos, tuo jis tinkamiau bus pasiruošęs mokyklai“, – teigia švietimą kuruojantis Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Steigs pedagoginės psichologinės pagalbos mobilią grupę

Telšių rajone veiklą vykdoPedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), kurios paskirtis – įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą. Pedagoginė psichologinė tarnyba vertina mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi, nustato vaiko brandumą mokyklai ir kt.

Vertinimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

„Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, siekdamas patobulinti teikiamas paslaugas, rengia naują Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos modelį: suplanuota įsteigti mobilią specialistų grupę, kuri ateis į pagalbą mokykloms iškilus didesnei problemai, taip pat ši tarnyba pasipildė dviem specialistais, kurie aptarnaus įstaigas, neturinčias švietimo pagalbos specialistų“, – informuoja Kęstutis Gusarovas.

Neformalusis vaikų švietimas

Telšių rajono savivaldybė įgyvendino naująją Neformaliojo vaikų švietimo tvarką. Apie 20 proc. daugiau vaikų galėjo įsitraukti į naujas neformaliąsias veiklas. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos yra speciali tikslinė valstybės dotacija savivaldybėms, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičių. Lėšos savivaldybėms yra skiriamos pagal praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų skaičių, skiriant Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytą sumą mokiniui per mėnesį.

„Ateities švietimas priklauso nuo to, kokią švietimo strategiją kursime, kokius prioritetus kelsime. Telšių rajono savivaldybė stengiasi sudaryti normalias sąlygas ganėtinai plačiam mokyklų tinklui. Norisi turėti ir išlaikyti įvairių tipų mokyklas, užtikrinti prieinamumą, kuo geriau tenkinti visuomenės poreikį. Nuosekliai ir planingai tai darant pavyksta. Tačiau besidžiaugdami tuo, kas padaryta, turime nesustoti ir žvelgti ten, kur dar yra ką spręsti, ką patobulinti. Ateinančių metų biudžete būtina numatyti lėšas švietimo įstaigų žaidimų aikštelėms atnaujinti , mokykloms skirti papildomų lėšų Higienos normų reikalavimams įgyvendinti, taip pat ir naujų programų priemonėms įsigyti. Atsižvelgiant į valstybės švietimo politikos kryptis, į mūsų gyvenimo pokyčius, bus reikalinga įsteigti ir papildomų etatų kartu analizuojant mokyklų darbų apimtis, veiklų kokybę, kad skiriamos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir tikslingai. Švietime visada buvo ir yra gausu darbų, šioje srityje reikia suktis greitai ir nuolat.“ – teigia Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

kitos naujienos.

http://www.telsiai.lt/
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,831