Aktuali informacija gyventojams dėl kaimų prijungimo prie telšių miesto

Telšių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus ir rajono gyventojams kylančias problemas, rengia Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymo planą (toliau – Planas). Jame, be kitų sprendinių, numatyta ir galimybė prie Telšių miesto prijungti kai kuriuos kaimus ar jų dalis. Šiuo metu vyksta esamos būklės analizė, o sprendiniai bus priimti atsižvelgus į motyvuotą gyventojų nuomonę.

Telšių rajono savivaldybėje teisiškai įregistruota tik Telšių miesto riba. Visos kitos gyvenamosios teritorijos (miesteliai ir kaimai) turi tik preliminarias ribas. Plano rengimo tikslas – nustatyti, pakeisti ir patvirtinti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, patikslinti, pakeisti, suteikti ar panaikinti jų pavadinimus.

Aktuali informacija gyventojams dėl kaimų prijungimo prie telšių miesto, nuotrauka-1

Varnių seniūnijos riba ties Lelijokalnio gatve dalina gyvenamosios paskirties žemės sklypus palikdama gyvenamosios paskirties pastatus Varnių miesto ribose, o pagalbinio ūkio paskirties pastatus Gintalų kaimo ribose.

Priežastys, dėl kurių rengiamas Planas

Planas rengiamas dėl kelių priežasčių. Pirma – sprendimas rengti tokius planus priimtas valstybiniu lygmeniu: patikslinti, pakeisti ir suteikti ar panaikinti teritorijų ribas privalo visos šalies savivaldybės.

Antra, ir svarbiausia priežastis, – plano sprendiniai išspręstų Telšių rajono gyventojams kylančias problemas teisiškai tvarkant savo nekilnojamąjį turtą. Šiuo metu įvairiose Telšių rajono teritorijose gyvenamųjų vietovių ar seniūnijų preliminarios ribos kerta žemės sklypus ar net gyvenamosios bei ūkinės paskirties pastatus (pateikiama pavyzdžiuose). Varnių seniūnijos riba ties Lelijokalnio gatve dalina gyvenamosios paskirties žemės sklypus palikdama gyvenamosios paskirties pastatus Varnių miesto ribose, o pagalbinio ūkio paskirties pastatus Gintalų kaimo ribose. Dar 2015 metais minėtos gatvės gyventojai kreipėsi į Telšių rajono savivaldybę, prašydami pakeisti ribas arba patikslinti adresus, kadangi esama situacija, žmonių teigimu, trukdo disponuoti asmeniniu turtu: tikslinti geodezinius matavimus, įregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį bei kitaip teisiškai disponuoti turimu turtu. Tokių pavyzdžių apstu įvairiose Telšių rajono seniūnijose, tad Plano parengimas išspręstų kylančias problemas.

Aktuali informacija gyventojams dėl kaimų prijungimo prie telšių miesto, nuotrauka-2

Trečia, prijungus kai kuriuos kaimus ar jų dalis prie Telšių miesto teritorijos, padidėtų Telšių miesto ribos ir gyventojų skaičius – šis rodiklis turi įtakos siekiant gauti lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių. Savivaldybė gali netekti teisės dalyvauti tam tikrose valstybės ir Europos Sąjungos fondų skelbiamose priemonėse dėl per mažo gyventojų skaičiaus didžiausiame rajono mieste.

Pavyzdžiui, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ir patvirtintais projektų finansavimo sąlygų aprašais, projektų galimi pareiškėjai yra savivaldybių, kuriose yra miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, administracijos. Dažniausiai projektus siūloma įgyvendinti ir finansavimas skiriamas tiems miestams, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis nei 25 tūkst. Tad šiuo atveju būtinas gyventojų supratimas, pagalba ir bendras tikslo siekimas pritraukti kuo daugiau paramos į mūsų rajoną. Sklandus darbas ir teigiami pokyčiai įmanomi tik savivaldai bendraujant ir bendradarbiaujant su gyventojais.

Ketvirta, dauguma finansavimo šaltinių paramą leidžia investuoti tik į miesto teritoriją. Vienas iš paskutinių pavyzdžių: Aplinkos ministerija, siekdama prisidėti prie Miestų nuotekų direktyvos, Telšių rajono savivaldybei skyrė 100 tūkst. eurų privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros. Šia galimybe sodininkų bendrijų gyventojai negalėjo pasinaudoti, kadangi jų žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, o lėšos galėjo būti skiriamos tik gyvenamosios paskirties sklypams. Sodų kelių tvarkymas nėra savivaldybių savarankiškoji savivaldybių funkcija, tad darbai negali būti finansuojamas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų. Problema išsispręstų sodininkų bendrijas prijungus prie Telšių miesto.

Kaimai, kuriuos planuojama prijungti

2008 m. rugpjūčio 21 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-322 patvirtintas gyvenamosios urbanistinės infrastruktūros išvystymo Telšių mieste ir priemiesčio zonose specialusis planas. 2008 m. rugsėjo 25 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-360 patvirtintas Telšių miesto teritorijos bendrasis planas. Šiuose teritorijų planavimo dokumentuose numatyti Telšių miesto plėtros sprendiniai ir su šiais sprendiniais visuomenė buvo teisės aktų numatyta tvarka supažindinta.

Po atliktos gyventojų apklausos komisija priėmė sprendimą prie Telšių miesto prijungti mažesnę teritoriją, nei buvo suplanuota ir patvirtinta 2008 metais ir plėtrą sumažinti – nejungti prie Telšių miesto Degaičių ir Rainių kaimų.

Liko galimybė prie Telšių miesto teritorijos prijungti dalį Džiuginėnų kaimo (sodininkų bendriją „Džiugas“), Siraičių ir Berkinėnų kaimus, urbanizuotą Ryškėnų kaimo dalį, Purplių kaimo dalį, su Masčio ežeru besiribojančią Judrėnų kaimo dalį, Paežerės kaimą su sodininkų bendrija „Ramunė“, Dimaičių ir Gaudikaičių kaimo dalis (teritorijos iki Telšių miesto rytinio aplinkkelio).

Galimi pokyčiai parengus planą

Kaimuose, kuriuos svarstoma prijungti prie Telšių miesto, yra žemės ūkio paskirties sklypų, už kuriuos ūkininkai gauna išmokas. Siekiant apsaugoti ūkininkus nuo išmokų praradimo, dideli žemės ūkio paskirties sklypai, atsižvelgiant į individualius gyventojų prašymus, seniūnijų pateiktus duomenis ir gamtinį karkasą, prie Telšių miesto teritorijos nebūtų prijungiami.

Prijungus kaimą ar jo dalį prie Telšių miesto teritorijos, gyventojams gali padidėti žemės mokestis ir valstybinės žemės nuomos mokestis. Minėti mokesčiai susideda iš dviejų dalių: žemės sklypo vidutinės rinkos vertės ir žemės mokesčio tarifo (tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba). Jei kaimas ar jo dalis būtų prijungtas prie Telšių miesto teritorijos, mokesčio tarifas nesikeistų, o žemės vertę kas penkerius metus perskaičiuoja VĮ Registrų centras. Preliminariais skaičiavimais, atsižvelgiant į pakitusią rinkos vertę ir kitus kriterijus, galimas nuo 1,2 iki 3,25 karto didėjimas. Pažymėtina, kad Telšių rajono savivaldybė nepaliktų gyventojų su didesne mokesčių našta ir šį pokytį spręstų teikdama sprendimą dėl mokesčių lengvatų.

Komunaliniai mokesčiai (vandentiekis, nuotekos, dujos, elektra, daugiabučių administravimo ir komunalinių atliekų išvežimo tarifai) nesikeistų.

Dar vienas galimas pokytis būtų naudingas nekilnojamojo turto pardavėjams – dabartinę kaimo teritoriją prijungus prie Telšių miesto teritorijos, padidėtų sklypo ar jame esančio nekilnojamojo turto vertė.

Sprendimo priėmimo teisė – gyventojams

Š. m. rugsėjo 21 d. Telšių rajono savivaldybėje vyko gyventojų apklausos komisijos posėdis. Šiame posėdyje buvo aptarti su Plano sprendiniais susiję klausimai, pateiktos pastabos dėl gyvenamųjų vietovių ribų tikslinimo. Telšių rajono savivaldybės administracija su seniūnijų seniūnais suderino pataisymus ir įpareigojo seniūnus kartu su vietos gyventojais peržiūrėti ir aptarti pakoreguotą Telšių miesto ribą bei išsiaiškinti, ar į miesto teritoriją perkeliami aplinkinių gyvenviečių gyventojai tam neprieštarauja.

Aktuali informacija gyventojams dėl kaimų prijungimo prie telšių miesto, nuotrauka-3

Lapkričio 15 dieną ir lapkričio 20 dienomis Telšių rajono savivaldybėje vyko susitikimai su Gadūnavo ir Ryškėnų seniūnijų gyventojais. Su jais aptartos Plano rengimo priežastys ir galimi pokyčiai įgyvendinus Plano sprendinius.

Pateikti savo nuomonę plano sprendiniams gyventojai gali iki lapkričio 24 d., penktadienio. Keliasdešimt Ryškėnų seniūnijos gyventojų, kurie šioje teritorijoje vykdo ūkinę veiklą, pateikė Telšių rajono savivaldybei prašymus jų žemės ūkio paskirties sklypų nejungti prie miesto. Kitų kaimų, kuriuos svarstoma prijungti, gyventojai prieštaravimų raštu nepateikė.

Po lapkričio 24 d. bus organizuojamas gyventojų apklausos komisijos posėdis, kuriame bus priimtas galutinis sprendimas dėl Telšių miesto ribos nustatymo, o tuo pačiu ir dėl visų plano sprendinių tinkamumo.

„Priimant sprendimą mums svarbiausia – Telšių rajono žmonių gerovė. Aš visada buvau ir būsiu žmonių pusėje: jei ryškėniškiai ar kitų kaimų gyventojai nesutiks jungtis prie miesto teritorijos, mes į tai atsižvelgsime ir, užtikrinu, nepriimsime jokių pokyčių,“ – teigia Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, – „Jei sulauksime gyventojų pritarimo, ir, kaimą prijungus prie miesto, didės žemės mokestis ir kt., mes ieškosime problemų sprendimo būdų ir nepaliksime gyventojų vienų su padidėjusia našta. Garantuoju, kad Plano sprendinius Telšių rajono savivaldybės administracija priims tik atsižvelgusi į gyventojų nuomonę.“

Aktuali informacija gyventojams dėl kaimų prijungimo prie telšių miesto, nuotrauka-4

Skaistė Sadonytė, tel. nr. 8 444 22365, el. p.[email protected]

kitos naujienos.

Aktualiinformacijagyventojamsdėlkaimųprijungimoprietelšiųmiesto
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,823