Koalicija – už šeimą ir vaikus: kad mokykla neuždustų biurokratijos, patyčių gniaužtuose

Rita Staršelskienė skaito paskaitas renginiuose, suusitikimuose.
Rita Staršelskienė skaito paskaitas renginiuose, suusitikimuose.

Virginija Laurinaitienė

Visi mes mokiniai ar buvę mokiniai: vieni mokomės abėcėlės, o kiti gyvenimo tiesų. Akivaizdu tapo, koks trapus žmogaus gyvenimas, kaip reikalingi draugai ir išminties mokantys mokytojai šalia. O dar būtinas tikėjimas, kuris suteikia tvirtumo, viltiesdidelės negandos akivaizdoje. Mokykla – šviesos šaltinis, be kurio per gyvenimą eitume apgraibomis.Jį reikia saugoti, stebėti, kad šviesa netaptų blausi. Ugdymą, moralės paieškas veikia visuomenės gyvenimo būdas. Konkurencija prasiveržė į visas gyvenimo sritis lyg buldozeris, naikinantis žmogiškumą. Ne išimtis ir mokykla. Blogiausia, kad aistrų kibirkštys jau ima trukdyti mokyklos misijai atlikti. Tai rodo mūsų,  visų, kažkada lankiusiųar vis dar lankančių  mokyklą bendravimo kultūra. Infantilusmokinių požiūris į mokymąsi, rengimąsi brandžiam gyvenimui, gyvenimo džiaugsmo praradimas labai jauname amžiuje.

Geranoriškumo stoka

Mokykla drastiškai stengiasi ginti savo autoritetą, tačiau pasirenka tam kelią lyg tie šeimininkai, kurie kvėpina neišvalytus namus. Šeima stengiasi įtvirtinti savo nuostatas, gindama savo išskirtinumą, demonstruodama įtakingumą, galią. Viena iš sudėtingiausių mokyklos problemų geranoriškumo stoka jos bendruomenėje, konkurencijos ženklu pažymėtas bendravimas, kuris tiesia kelią nepagarbai žmogui, patyčioms. Kova žodžiais virsta psichologinio ar fizinio smurto veiksmais. Priėjome ribą, kai tikėti, jog patyčios mokykloje tai vaikiškumas, reiškinys, kuris praeis savaime, nebegalime, nes jis jau keliauja iš mokyklos, virsta tulžingomis pastabomis socialiniuose tinkluose, spaudoje, mobingu darbe, trukdo susitelkti komandiniam darbui ar įžiebiasmurto nusikaltimus, netolerancija nusiunčia žmones į atskirtį, palaužia dvasią, gniuždo. Mūsųšalis garsėja savižudybių gausumu.

Rita Staršelskienė

Rita Staršelskienė (kairėje)

Diegti humaniško bendravimo nuostatas

Daug nepamatuotų rekomendacijų gauna mokykla, ji nuo jų dūsta. Bet koalicijos „Už šeimą ir vaikus“ iniciatyva dėl patyčių stabdymo kitokia. Tai bandymas literatūrine kūryba,renginiais formuoti neigiamas nuostatas į blogą reiškinį, padrąsinti, tuos, kurie patiria patyčias, paskatintiprabilti apie tai, kas realiai vyksta, siekti sugrąžinti pagarbą mokytojui. Kai reiškinys nebėra dangstomas – galima jį analizuoti ir aiškintis, ką toliau daryti. Koalicijos iniciatorė Rita Staršelskienė, koalicijos pirmininkė, daugelį metų dirbo socialine pedagoge, dabar vaikamsiržmonėms, kenčiantiems dėl netolerancijos teikia pagalbą Klaipėdos krizių įveikimo centre. Ji ir Žemaitijos rašytojų bendrijos narė, todėl vaikų, jaunimo problemas suvokia menininkės širdimi.Viskas prasidėjo nuo mažo įvykio: pokalbių metu „Klaipėdos Krizių įveikimo centre“ su vaikais, paaugliais, jaunuoliais, žmonėmis kuriems nelabai sekasi ir patiria patyčias. Lektorė turėjo progos įsitikinti, kaip svarbu nuo pat mažumės vaikams diegti humaniško bendravimo nuostatas. Todėl ji nusprendė parašyti novatorišką knygutę „Patyčios girioje“. Knygelė skirta ir vaikų, ir suaugusiųjų auditorijai. Vaikas, skaitydamas apie žvėrelių, kuriems įgriso patyčios pasitarimą, pagalvos, o kaip jis elgiasi, ar ko nors neįskaudino ir, kad skaudinti kitus vaikus labai blogas dalykas. Vaikų ugdytojams knygelė – pagalbinė priemonė pokalbiui apie toleranciją, artimo meilę.

Artimo meilės svarba

Pokalbis, pasitelkus pasaką nėra tiesmukas, vaikasneužsidaro savyje, nuoširdžiaikalba su suaugusiu žmogumi, daro išvadas. O ankstyvojoje vaikystėje suformuotos nuostatos ilgai išlieka. Klausytojų nuomonės išsakytos knygelės pristatymo metu paskatino žengti kitą žingsnį. Organizuoti seminarą. Savo pranešimuose Rita Staršelskienė akcentuoja artimo meilės ir bendrystės svarbą gyvenime, jossuteikiamą žymų pranašumą žmogaus sielai, negu kito žeminimas, ujimas, psichologinio ar realaus smurto taikymas. Daug metų dirbusi socialine pedagoge, ji ne kartą susidūrė su neteisingu įstaigos ar organizacijos garbės suvokimu. Todėl jiragina atsisakyti požiūrio, kad lojalumas – tai negerų reiškinių dangstymas.Tokia pozicija tik skatina jų plėtrą ir vieną kartądrumzlina upė išsiveržia iš krantų, o jos nuošliaužos užgriūna nežinia kurį iš mūsų. Ji primena, jog patyčios sena, kaip pasaulis problema. Todėl neigti jų buvimą nėra gerapozicija. Verta kalbėti, kaip jas kontroliuoti, mažinti ir švelninti pasekmes.

Kuomet sunku išlikti savimi

Rita Staršelskienė

Rita Staršelskienė - kovoje prieš patyčias svarbi malda ir Dievo palaima

Šventraštyje yra epizodas apie Nojų ir Chamą. Nuo patyčių kentėjo mūsų atpirkėjas. PontijusPilotas tikėjo, kad JėzusKristus nėra padaręs nusikaltimo, bet kitaip nusiteikusios minios valia jam turėjo įtakos. Sunku išlikti savimi, ginti savo nuomonę, kai vertini kažkokios ydingai bendraujančios bendrijos palankumą, nori išlikti tos grupės nariu, sieki autoriteto. Tačiau pojūtis, kad elgiesi blogai slopina gerą nuotaiką, kelia nepasitenkinimą ir prišaukia atpildą. Koalicijoje daug gabių, kūrybingų žmonių: Klaipėdos VŠĮ „Vaivorykštės tako’’ gimnazija(direktorė Džiuljeta Gečienė), Klaipėdos krizių įveikimo centras,(direktorė Rita Staršelskienė); Agentūra Visos Lietuvos vaikai Klaipėdos fondas,(pirmininkė Virginija Kairienė); Rietave veikianti draugija ,,Veikiam.Lt’’ (pirmininkė Dana Lukauskienė), Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrija (pirmininkė Virginijos Jurgilevičienė). Šios organizacijos sudarėbendradarbiavimo sutartį kartu vykdyti kultūrinę, šviečiamąją veiklą šeimai ir vaikams.

Paslaugos visokio likimo žmonėms

Virginija Kairienė viena iš pirmųjųvaikųglobos sodybų steigėjų Lietuvoje. Ji taip pat kuriapoeziją, yra išleidusi knygučių vaikams, vadovauja Žemaitijos rašytojų bendrijai ir Agentūrai Visos Lietuvos vaikai Klaipėdos fondui.Ji,gražioje Melnragės sodyboje,ne vienam sudėtingo likimo vaikui sugrąžino vaikystę.Jai teko daug kovoti supožiūriu, jog rizikos šeimos vaikasneperspektyvus, nevertas ugdymo pastangų, o joblogą lemtį lemia genai. Virginija Jurgilevičienės visuomeninė veikla labai įvairi, bet svarbiausia veikla –skatinti daugiavaikes šeimas pasitikėti savimi, telkti jas kartu spręsti problemas, suteikti viena kitai moralinęir kitokią reikalingą paramą kad, bendraudamos kartu, įveiktų visuomenės požiūrį, jog daugiavaikė šeima yra neatsakingų žmonių šeima irįrodytų, jog ugdymas didelėje darnioje šeimoje prilygsta menininko kūrybai. Draugija „Veikiam.lt“ analizuoja karo pabėgėlių problemas, lankosi jų stovyklose ties Turkijos, Sirijos sienos riba, rūpinasi, kad kaimo žmonės neliktų nuošalyje. Giliogiris ( Rietavo savivaldybė) yra nedidelė kaimo tipo gyvenvietė. Pastaraisiais metais pro ją nebepraeina viešojo transporto maršrutai. Gyventojai izoliuoti nuo Rietavo savivaldybės daugelio paslaugų infrastruktūros, kultūrinio gyvenimo, jiems sudėtinga nuvykti į darbą, įsigyti prekių, apsilankyti bibliotekoje, patekti į koncertus, maldos namus, susimokėti mokesčius, o ypač vasarą, kuomet nekursuoja mokyklinis autobusiukas. Žmonės užsidaro savyje, tampa atskirti, izoliuoti nuo kultūrinio gyvenimo. Išsprendus susisiekimo ir judumo problemas, skatinsime Giliogirio kaimo gyventojus domėtis savo kraštokultūra aplinka, tradicijomis, ekologija, burtis prasmingiems darbams bei iniciatyvoms. Pirmieji projekto žingsniai jau žengti, draugija „Veikiam.lt“ gavo MAXIMOS projektų konkurso „Mes bendruomenė“ paramą.

Įvertinti iškreiptą bendravimą

Viešpats prieš pasiaukodamas teigė meilę ir kad tik ji yra tikrasis gėris. O patyčios? Viskas greitai keičiasi. Šiandien tu gražus, išdidžiai šaipaisi iš kitų, o rytoj tave gali užklupti nelaimingas atsitikimas, liga, darkanti išvaizdą ir kas tada? Visiems ateina senatvė, ne visada ji būna patraukli, turtas ateina ir pranyksta.Ar taip ir suksimės patyčių karuselėje?Metas suprasti, kad tai nėra gėris. Todėl tų, kurie skatina susimąstyti, apiehumanišką ir deformuotą bendravimą, veikla tikrai yra prasminga. Šventraštis, kuriame sukaupta dieviškoji išmintis, šimtmečių patirtis įspėja, jog tuštybė, egoizmas, garbėtroška, atjautos ir artimo meilės stoka alina dvasią, atima bendrystės jausmą, nesuteikia laimės. Kito žmogaus žeminimas, skaudinimas nėra šaunumo požymiai. Kiekvienam neigiamam reiškiniui būtinas platesnis atoveiksmis. Mokyklų problemas ima svarstyti visuomenininkai. Visuomeninės organizacijos, kurių tikslas visuomenės edukacija buriasi į koaliciją ir pradeda bendrą veiką, kovojant su destruktyviomis patyčiomis, edukacineveikla paskatinti susimąstyti apie mokyklos mikroklimatą,padėtipedagogams principingai,įvertinti ir prabilti apievaikų ir suaugusiųjų bendravimo deformacijas, jų priežastis ir būdus jas mažinti.

Mokykla Koalicija Už šeimą ir vaikus; Draugija „Veikiam.Lt“ Rita Staršelskienė Dana Lukauskienė
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,825